Systémy s tepelným čerpadlem

Součástí našich systému jsou tepelného čerpadla založena na principu vzduch-voda, voda-voda a země-voda. Vyrábíme speciální tepelná čerpadla vzduch-voda založena na technologii s přímou kondenzací a bojler, který má v sobě integrované tepelné čerpadlo.

Systémy s mikrokogenerací

Přínosem mikrokogeneračních jednotek je zejména snížení nákladů na vytápění a nákladů spojených se spotřebou elektrické energie. Princip kogenerace spočívá v kombinované výrobě elektrické energie a tepla.

Systémy využívající odpadního tepla

Jedná se systémy založené na zpětném získávání tepla z odpadní vody a jeho opětovného využití. Výsledkem rekuperace je efektivní snížení spotřeby energie z konvenčních zdrojů.

Firma NAVALO s.r.o. navazuje na historii českých výrobců tepelných čerpadel. Strategie firmy je zaměřena na úsporné a ekologické zdroje vytápění a renovace pro rodinné domy, firemní objekty, veřejné budovy a jiné objekty. Řešení jsou realizována formou partnerských firem za naší spolupráce a technického dozoru.

Tepelné čerpadlo přímá kondenzace

Tepelné čerpadlo ZEMĚ-VODA

Produktová řada NAV-G

Tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA split

Produktová řada NAV-S

Tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA kompakt

Produktová řada NAV-C

Tepelné čerpadlo VODA-VODA

Produktová řada NAV-W